Tiền lương tăng, thưởng Tết Nguyên đán 2024 khối doanh nghiệp FDI giảm sâu

Theo báo cáo về tình hình quan hệ trước của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, năm 2023, tiền lương của người lao động ước đạt 8,65 triệu đồng/tháng, tăng 5% so với năm 2022.

Theo đó, của người lao động thuộc Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 9,8 triệu đồng/tháng, tăng 3% so với năm trước.

Tiền lương trong dân doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cũng tăng lần lượt 8%, 2,5% so với năm 2022.

Theo báo cáo của các địa phương, có 19 doanh nghiệp ở 9 tỉnh/thành phố nợ 55,3 tỷ đồng tiền lương của 2.632 người lao động. Như vậy, bình quân mỗi người lao động bị nợ 21 triệu đồng.

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, so với năm 2022, số doanh nghiệp, người lao động và tổng số tiền nợ đều giảm. Song, mức nợ lương bình quân tính trên lao động cao hơn năm 2022.

Về thưởng Nguyên đán, mức thưởng bình quân là 6,83 triệu đồng, gần bằng so với mức thưởng năm trước.

Trong khi mức tiền thưởng của người lao động trong Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, doanh nghiệp dân doanh tăng thì doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có mức thưởng giảm rõ rệt, lên đến 16% so với 2023.

Trước đó, BộLao động- Thương binh và Xã hội cho biết, theo báo cáo của 62/63 tỉnh, thành về tình hình tiền lương, thưởng Tết 2024 cho thấy, về tiền lương năm 2023, tăng 3% so với năm ngoái, bình quân ước đạt 8,49 triệu đồng/tháng.

Tiền lương cao nhất năm nay là 834 triệu đồng/tháng thuộc về vị trí quản lý cấp cao tạidoanh nghiệpcó vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ở Đồng Nai.

Trên 56% doanh nghiệp có kết hoạch thưởng Tết Dương lịch với mức thưởng bình quân là 1,85 triệu đồng/người, tăng 49% so với năm trước. Trên 61% doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán với mức thưởng bình quân là 6,85 triệu đồng/người, tương đương mức thưởng Tết Nguyên đán năm 2023.

Trong đó, mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất hơn 376 triệu đồng/người thuộc về vị trí quản lý cấp cao tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở tỉnh Vĩnh Phúc. Còn mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 5,68 tỷ đồng/người thuộc về vị trí quản lý cấp cao tại doanh nghiệp FDI ở tỉnh Long An.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể trong phạm vi cả nước trước Tết năm 2024 giảm so với Tết năm 2023. Trước Tết Nguyên đán 2024, cả nước xảy ra 11 cuộc tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể tại 6 tỉnh, thành phố.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tranh chấp, ngừng việc là do doanh nghiệp chậm trả lương, người lao động không đồng tình với điều kiện, cách tính, mức thưởng tết của doanh nghiệp.

Khi tranh chấp, ngừng việc tập thể diễn ra, tổ chức công đoàn đã chủ động phối hợp cùng với các cơ quan chức năng hỗ trợ các bên đối thoại, thương lượng, tìm biện pháp giải quyết.From: web game casino

Với sự hỗ trợ của tổ chức công đoàn và các cơ quan chức năng, trên tinh thần chia sẻ giữa người lao động và người sử dụng lao động để doanh nghiệp ổn định sản xuất, các kiến nghị của người lao động đã được người sử dụng lao động thực hiện, người lao động trở lại làm việc bình thường.