Taki và SGB từng đặt mục tiêu loại luôn G2 khỏi top 4, tiếc nuối vì không thắng được T1