Day: May 10, 2024

Games News

Đại hội cổ đông MSB- Đặt mục tiêu tăng lợi nhuận 17%, chia cổ tức 30%

Sáng ngày 23/4, MSB tổ chức đại hội cổ đông (ĐHCĐ) lần thứ 32 tại Hội sở Hà Nội. Bên cạnh việc điểm lại kết quả hoạt động năm 2023, đại hội sẽ biểu quyết thông qua kế hoạch kinh doanh của ngân hàng trong năm 2024 và phương án tăng vốn điều lệ.

Theo đó, dựa trên bối cảnh kinh tế còn tiềm ẩn rủi ro, MSB đặt mục tiêu thận trọng với chỉ tiêu tổng tài sản đạt 280.000 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2023; vốn huy động tại thị trường I và trái phiếu huy động vốn đạt 178.900 tỷ đồng, tăng 27% so với năm trước.

Tăng trưởng tín dụng được ngân hàng kỳ vọng ở mức 18%, tùy thuộc vào sự phê duyệt …

Read More
Sports News

HoREA đề nghị doanh nghiệp giảm giá nhà

Đề nghị giảm giá nhà, giảm bớt kỳ vọng lợi nhuận

Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) vừa có văn bản đề nghị các doanh nghiệp bất động sản thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ: phải cơ cấu lại phân khúc thị trường và giảm giá bán sản phẩm nhà ở phù hợp với thu nhập của người dân để cùng chung tay tháo gỡ khó khăn, giúp thị trường phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Hiệp hội nhận thấy các doanh nghiệp “đến nay chưa được triển khai tích cực” như nhận xét của Thủ tướng. Trong khi đó, từ năm 2018, hiệp hội đã có văn bản khuyến nghị các doanh nghiệp chuyển hướng đầu tư v…

Read More