เช็กเสียงชาวสังกาอู้! ก่อนลุยสร้างปีหน้า “สะพานเชื่อมเกาะลันตา”

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า นายวีรเดช ชีวาพัฒนานุวงศ์ วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท (ด้านสำรวจและออกแบบ) พร้อมผู้บริหาร ทชคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. ในพื้นที่ ได้นำคณะจากสำนักงบประมาณ (สงป.) สำนักบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กระทรวงการคลัง และธนาคารโลก (World Bank) ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้นำชุมชน ประชาชนชาวสังกาอู้ กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลที่อาศัยอยู่บนเกาะลันตาใหญ่ ณ โรงเรียนบ้านสังกาอู้ ต.เกาะลันตาใหญ่ จ.กระบี่ โดยได้มีการสอบถามรายละเอียดในเรื่องสิ่งแวดล้อม ความต้องการของประชาชนในภาพรวม ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่น ไฟฟ้า ประปา การศึกษาฯ

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตา ต.เกาะกลาง-ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ งบประมาณ1,849.50ล้านบาท คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างประมาณปลายปี66แล้วเสร็จพร้อมเปิดให้ใช้บริการได้ภายในปี69 เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด

โดยรูปแบบโครงการจะก่อสร้างสะพานเป็นรูปแบบสะพานคานขึง (Extradosed Bridge)และสะพานคานยื่น (Balanced Cantilever Bridge)ความยาวสะพาน1,825เมตร ขนาด2ช่องจราจร ช่องละ3.75เมตร ไหล่ทางข้างละ2.5เมตร พร้อมถนนต่อเชื่อมทั้งสองฝั่ง รวมระยะทาง415เมตร รวมระยะทางตลอดโครงการ2,240เมตรคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

โครงการดังกล่าวจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ดันเป็นแลนด์มาร์ค (Landmark)ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในอนาคต รวมทั้งกระจายรายได้สู่ชุมชน สามารถใช้เป็นเส้นทางอพยพในกรณีเกิดเหตุการณ์ภัยธรรมชาติ และกรณีเกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉิน เป็นการอำนวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่งได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ตามนโยบายนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม

นอกจากนี้ยังได้ลงพื้นที่ดูโครงสร้างและการใช้ประโยชน์ของสะพานสิริลันตา ซึ่งเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างเกาะลันตาน้อย ไปยังเกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ที่ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และเปิดใช้งานไปแล้วเมื่อปี 59 เป็นสะพานที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการเดินทาง บรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้ง ช่วยลดปัญหามลพิษทางน้ำจากคราบน้ำมันและมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการใช้แพขนานยนต์อีกด้วย