เช็กรายชื่อร้านค้าเข้าร่วม e-Tax โครงการ Easy E-Receipt ช้อปลดหย่อนภาษี

โครงการ Easy E-Receipt เป็นการให้บุคคลที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้สิทธิลดหย่อนภาษีเพิ่ม โดยใช้จ่ายซื้อสินค้าหรือบริการตามการใช้จ่ายจริง สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อคน แต่มีเงื่อนไขคือ ต้องมีหลักฐานใบรับ หรือใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ดังนั้น ร้านค้าผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ Easy E-Receipt จะต้องจดทะเบียนเข้าสู่ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ด้วย ซึ่งจะทำให้สามารถออกใบกำกับภาษี หรือใบรับในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt และ e-Tax Invoice by Email ได้

สำหรับการใช้สิทธิตามโครงการ “Easy E-Receipt” เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567-15 กุมภาพันธ์ 2567 โดยจะเริ่มนำไปประกอบการยื่นภาษีช่วงต้นปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568-31 มีนาคม 2568

วิธีตรวจเช็กรายชื่อร้านค้าผู้ประกอบการที่เข้าร่วม Easy E-Receipt และสามารถออก e-Tax ให้ได้ด้วย

  • สามารถตรวจสอบร้านค้า e-Tax ผ่านระบบออนไลน์ คลิกเว็บไซต์ : https://efiling.rd.go.th/rd-questionnaire-web/etax-invoice
  • สามารถพิมพ์ค้นหาจากชื่อร้านค้าได้ทันที

ร้านค้าที่อยู่ในระบบ e-Tax เป็นรายชื่อของการจัดทำใบกำกับภาษี/ใบรับ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น ขอให้ท่านผู้ใช้สิทธิ Easy E-Receipt สอบถามทางร้านค้าโดยตรงว่า สามารถออกใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือไม่ หรือสอบถามว่า เข้าร่วม Easy E-Receipt ลดหย่อนภาษีหรือไม่คำพูดจาก ทดลองปั่นสล็อต

นอกจากนี้ ยังสังเกตสัญลักษณ์ของโครงการ Easy E-Receipt แสดงถึงร้านค้าเข้าร่วมโครงการ สัญลักษณ์จากรูปด้านล่าง

เงื่อนไขรายละเอียดโครงการ Easy E-Receipt (อีซี่ อี-รีซีท)…อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/news/3047043/

(ที่มา : กรมสรรพากร)