ย้อนค่าไฟ 9 ปี พร้อมชำแหละต้นทุน 4.72 บ. ประกอบด้วยอะไรบ้าง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เตรียมชี้แจงรายละเอียดแบบแจกแจงค่าไฟงวดใหม่ หรือ พ.ค.-ส.ค. 66 ตัวเลขค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ หรือเอฟที งวดใหม่ หรือ พ.ค.-ส.ค. 66 วันที่ 10 มี.ค.นี้ หลังจากประชุมวันที่ 8 มี.ค. ซึ่งค่าไฟงวดใหม่ เบื้องต้นจะต่ำกว่าหน่วยละ 5 บาท อย่างแน่นอน จากต้นทุนที่ลดต่ำลง แต่จะเป็นเท่าไร อีกไม่นานคงรู้กัน

ทาง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ดักทางชัดต้องต่ำกว่าหน่วยละ 4.72 บาท ซึ่งเป็นราคาค่าไฟงวดปัจจุบัน หรือ ม.ค.-เม.ย. 66ของภาคครัวเรือน ขณะที่ภาคอื่น ๆ เช่น ธุรกิจ อุตสาหกรรม บริการ ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 5.33 บาทต่อหน่วยคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

สำหรับค่าไฟงวดปัจจุบันเฉลี่ยอยู่ที่หน่วยละ 4.72 บาท ตามบิลค่าไฟที่การไฟฟ้านครหลวง หรือ กฟน. และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือกฟภ. เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภทบ้านพักอาศัย งวดปัจจุบัน ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง เริ่มจาก

1.ต้นทุนการเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า รวมค่าซื้อไฟฟ้าทั้งจากในระเทศและต่างประเทศจ่ายเข้าสู่ระบบ ค่า Adder และค่า FiT เป็นต้นทุนหลัก มีต้นทุนเฉลี่ยอยู่ในบิลค่าไฟฟ้า 2.74 บาทต่อหน่วย คิดเป็นสัดส่วน 58.14% ของอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 4.72 บาทหน่วย

2.ต้นทุนค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่การไฟฟ้าฯ จ่ายให้กับโรงไฟฟ้าเอกชนในรูปแบบของค่าพร้อมจ่ายมีต้นทุนเฉลี่ยอยู่ในบิลค่าไฟฟ้าหน่วยละ 0.80 บาท คิดเป็นสัดส่วน 16.93% ของค่าไฟฟ้า

3.ต้นทุนระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า (ขายปลีก) มีต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่หน่วยละ 0.51 บาท คิดเป็นสัดส่วน 10.81% ของค่าไฟฟ้าเฉลี่ย

4.ต้นทุนระบบสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. หน่วยละ 0.24 บาท คิดเป็นสัดส่วน 5.09% ของค่าไฟฟ้าเฉลี่ย

5.ต้นทุนในการทยอยชำระหนี้คืน กฟผ.ภายใน 3 ปี กรณีที่ กฟผ.เข้าไปรับภาระค่าเอฟที ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาพลังงานแทนประชาชน มีต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่หน่วยละ 0.22 บาท คิดเป็นสัดส่วน 4.71% ของค่าไฟฟ้าเฉลี่ย

6.ต้นทุนจากการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐ มีต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่หน่วยละ 0.20 บาท คิดเป็นสัดส่วน 4.32% ของค่าไฟฟ้าเฉลี่ย

ย้อนดูค่าไฟตั้งแต่ปี 58 (นับเฉพาะเดือน ธ.ค.) ซึ่งเป็นปีที่มีการปรับค่าไฟฐาน ขึ้นมาอยู่ที่หน่วยละ 3.7556 บาท จากเดิม 3.27 บาท ซึ่งค่าไฟนี้เป็นค่าไฟที่ประชาชนต้องจ่ายต่อหน่วย ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าไฟฐาน ค่าเอฟที และค่าอื่น ๆ

ปี 58 หน่วยละ 3.43 บาท

ปี 59 หน่วยละ 3.42 บาท

ปี 60 หน่วยละ 3.60 บาท

ปี 61 หน่วยละ 3.60 บาท

ปี 62 หน่วยละ 3.64 บาท

ปี 63 หน่วยละ 3.63 บาท

ปี 64 หน่วยละ 3.60 บาท

ปี 65 หน่วยละ 4.72 บาท

ปี 66 (ม.ค.-เม.ย.) หน่วยละ 4.72 บาท (บ้านเรือน) หน่วยละ 5.33 บาท (ภาคอื่น ๆ)คำพูดจาก สล็อตpg