“กรมขนส่ง” เตือน! อย่าหลงเชื่อทำใบขับขี่ปลอมออนไลน์

นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) และ โฆษก ขบ. เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างรับจัดทำหรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถ (ใบขับขี่) บนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ โดยเฉพาะบนเพจเฟซบุ๊ก ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก พฤติกรรมของกลุ่มมิจฉาชีพจะมีลักษณะการแอบอ้างว่าสามารถออกใบอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานขนส่ง หรือใช้คำว่า “รับทำใบขับขี่ ไม่ต้องสอบ ไม่ต้องอบรม รอรับได้เลย สนใจแชตจองคิว”

พร้อมทั้งมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดำเนินการอยู่ที่ 1,000-5,000 บาท เมื่อผู้เสียหายโอนเงินไปแล้วมักเงียบหายหรือได้รับใบขับขี่ปลอม ซึ่งอัตราค่าธรรมเนียมจริง (รวมค่าคำขอ) ในการขอรับใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว 205 บาท อัตราค่าธรรมเนียมในการต่ออายุใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล 505 บาทอัตราค่าธรรมเนียมในการขอรับใบขับขี่รถจักรยานยนต์ (จยย.) ชั่วคราว 105 บาท และอัตราค่าธรรมเนียมในการต่อใบขับขี่รถ จยย. ส่วนบุคคล 255 บาทคำพูดจาก ฟรี เกมสล็อตทดลองเล่น

นายเสกสม กล่าวต่อว่า ขอย้ำว่าการขอรับใบขับขี่ทุกชนิดมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศคือ ผู้ขอรับใบขับขี่ต้องดำเนินการด้วยตนเองทุกขั้นตอนที่สำนักงานขนส่ง ตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย การอบรมการทดสอบข้อเขียน การทดสอบขับรถ และการถ่ายรูป เพื่อออกใบขับขี่ ทั้งนี้ ปัจจุบันการดำเนินการด้านใบขับขี่ทุกชนิด ทั้งการขอใหม่ และการต่ออายุใบขับขี่ ขบคำพูดจาก ทดลองปั่นสล็อต. มีบริการจองคิวล่วงหน้าผ่านแอพพลิเคชั่น DLT Smart Queue ซึ่งสามารถเลือกสำนักงานขนส่ง วันที่ และเวลาที่สะดวกได้ด้วยตนเอง     

ทั้งนี้ ได้เปิดให้บริการเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่มีความประสงค์ต่ออายุใบขับขี่และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่อบรมออนไลน์ผ่านระบบ e-Learning ทางเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com เรียบร้อยแล้ว สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ฉบับเดิม ผลผ่านการอบรมออนไลน์ พร้อมใบรับรองแพทย์ เข้ารับบริการต่ออายุใบขับขี่ได้ โดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า (walk in) ได้ทุกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

นายเสกสม กล่าวอีกว่า นอกจากนี้การขอรับใบขับขี่รถส่วนบุคคล (ชนิด 2 ปี เป็น 5 ปี) สิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี การขอรับใบขับขี่ระหว่างประเทศ การขอรับใบแทนใบขับขี่ที่ชำรุด สูญหาย หรือขอแก้ไขรายการ การขอหนังสือรับรองใบขับขี่เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ และการขอรับหรือขอต่อใบขับขี่รถสาธารณะ สามารถเข้ารับบริการได้ทั้งจองคิวล่วงหน้า และ walk in ได้เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามขอเตือนประชาชนว่า อย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างรับจัดทำหรือต่อใบขับขี่เด็ดขาด เสี่ยงโดนหลอกหรือได้รับใบขับขี่ปลอม หากนำไปใช้จะมีความผิดตามกฎหมายอาญา อีกทั้งเสี่ยงต่อการถูกนำข้อมูลส่วนตัวไปแอบอ้างทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย.